Begreppet Salutogenes

Begreppet Salutogenes

 

Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.

 

Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och genesis (ursprung).

Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes).

 

(WIKIPEDIA, Den fria encyklopedin)

 

Salutogenes mission: Att få nystartade företag och mindre organisationer att fungera genom salutogent ledarskap.

 

Salutogenes vision: Att vara Sveriges bästa leverantör av salutogent ledarskap

Salutogenes Interactive AB

Essingestråket 39 2 tr.

112 66 Stockholm

 

070-66 85 217