Om Salutogenes

Om Salutogenes

 

Salutogenes erbjuder tjänster till nystartade företag och mindre organisationer.

Alla tjänster levereras med ett Salutogent perspektiv och förhållningssätt.

 

 

 

Det salutogena ledarskapet:

Ett ledarskap som fokuserar på på de tillgångar som finns i medarbetare och som litar till människors förmåga

 

Salutogena ledarskapsfrågor:

Vad fungerar?

Vad är vi bra på?

Vad vill vi uppnå?

 

 

Salutogenes mission: Att få nystartade företag och mindre organisationer att fungera genom salutogent ledarskap.

 

Salutogenes vision: Att vara Sveriges bästa leverantör av salutogent ledarskap

Salutogenes Interactive AB

Essingestråket 39 2 tr.

112 66 Stockholm

 

070-66 85 217