Värderingar

Salutogenes Värderingar

 

 

Lönsamhet: Salutogenes tjänster skall vara ekonomiskt lönsamma för både kund och leverantör

 

Leveransprecision: Vi möter våra kunders medarbetares förväntningar och behov genom rätt kompetens i rätt tid och i rätt mängd

 

Värde: Vi levererar ett uppfattat värde till kunder och medarbetare

 

Ansvar: Vi respekterar kunders och medarbetares personliga ansvar genom hjälp till självhjälp

 

Målstyrning: Alla i verksamheten har målformulering och genomtänkt strategi med sin uppgift och sitt ansvarsområde

 

Kompetens: Vi är en lärande organisation där enskilda medarbetare tar personligt ansvar för sin kompetensutveckling

 

Trygghet: Vår verksamhet är salutogen dvs. vara meningsfull, begriplig och hanterbar för kunder och medarbetare

 

Enkelhet: Vi eftersträvar enkla lösningar på svåra problem

 

Lojalitet: Vi talar inte nedsättande eller kränkande om konkurrenter, medarbetare eller kunder

 

Lyhördhet: Vi ser konstruktiv kritik som verktyg för utveckling och förbättring

 

Kommunikation: Vi visar medarbetare och kunder respekt genom en öppen och rak dialog i rätt tid och i god tid.

 

Förebilder: Vi lever som vi lär

 

Rättvisa: Våra medarbetare skattas efter kompetens och faktiskt förtjänst och inget annat

 

 

 

Salutogenes mission: Att få nystartade företag och mindre organisationer att fungera genom salutogent ledarskap.

 

Salutogenes vision: Att vara Sveriges bästa leverantör av salutogent ledarskap

Salutogenes Interactive AB

Essingestråket 39 2 tr.

112 66 Stockholm

 

070-66 85 217